Get Adobe Flash player

會計組

工作項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

依據已完成審核程序之原始憑證開立收支及轉帳傳票

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

每月8日前完成會計月報編製

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

強化內部控制辦理出納業務查核

 

 

V

V

 

 

 

 

V

V

 

V

簽報有價證券投資情形

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

會計室網頁維護

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

大專院校及高等教育資料庫年度統計報表之編製

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

編製半年報

 

 

 

 

 

 

 V

 

 

 

 

V 

編製附屬單位決算

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理會計作業研討會,提升行政效率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

憑證整理與裝訂

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

電腦主機管理及每日系統備份

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

定期清理逾期未沖銷傳票,以強化內部控制

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

V

V

辦理主計人員平時考核及年終考績

 

 

 

 

V

 

 

 

 

V

 

 

 

基隆市中正區北寧路2號 TEL:+886-2-2462-2192 FAX:+886-2-2463-2248
2 Pei-Ning Road,Keelung ,Taiwan 20224,R.O.C.
© 2009 – 2010 國立臺灣海洋大學 版權所有